Phố con mèo câu cá

by Zen Vegan

Đâu đấy tôi đọc được những dòng bút kí của một người ham chơi : “Từ Rừng hồi xứ Lạng, đến Đất Mũi, từ Núi bài thơ Hạ Long, Hàng rào điện tử MacNamara Dốc Miếu, đến Tháp Mười, từ Phố con mèo câu cá ở Paris, đến Trời Điện Biên mây trắng…” (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Mùa thong dong đổi gió,
Người thong dong một mình,
Mưa thong dong nhàn nhã,
Mèo đợi cá, lặng thinh.

17.10.2010

Savane

Advertisements