Những bà goá phụ đen

by Zen Vegan

Có bao giờ bạn tự hỏi, con nhện to đùng mà bạn nhìn thấy, là nhện đực hay nhện cái không ?
Thường thì nhện cái có kích thước lớn hơn nhện đực cùng loài. Nguyên nhân do: các anh nhện đực sau khi gặp nhện cái và làm nhiệm vụ duy trì nòi giống xong thì sẽ bị ăn thịt bởi chính bạn tình. Nhện cái ăn thịt nhện đực để lấy sức đẻ trứng. Vì tập tính này mà các nhà khoa học còn gọi nhện cái là bà goá phụ đen
Không dừng ở đó, sau khi đẻ trứng và mang trứng trên mình (trong khoảng thời gian vài tuần hay vài tháng tuỳ theo loài), nhện mẹ còn ăn thịt cả những con non nếu chúng không nhanh chân chạy thoát.

Advertisements