Phân biệt các nòi chim bồ câu thường gặp

by Zen Vegan

Có 3 nòi bồ câu thường gặp trong thành phố:

1. Nòi Columba Palumbus ( Tên thường gọi:  Common Wood pigeon, Culver, Pigeon Ramier, …) là nòi bồ câu có kích thước lớn nhất. Phân bố trên toàn châu Á và châu Âu.
Phân biệt: Trên cánh có hai khoanh trắng vòng cung rất nổi bật. Cá thể trưởng thành còn có thêm đốm trắng trên cổ. Tiếng kêu tou-COU-wou-wou2. Nòi Columba Livia ( Tên thường gọi: Rock Pigeon – Rock Dove, Pigeon Biset,…)là tổ tiên của bồ câu nuôi hiện nay, sinh sống trên 4 châu lục. Nòi Livia có cổ màu xanh và tía, trên cánh có hai vạch đen dài, phần cuối thân trên có khoang trắng lớn dễ nhận biết. Tiếng kêu Druouu-uu chậm rãi.


3. Nòi Columba Oenas ( Tên thường gọi: Stock Pigeon – Stock Dove, Pigeon Colombin,…) bé nhất trong các nòi bồ câu ở châu Âu. Trên cánh có hai vạch đen rất ngắn. Sinh sống ở châu Á, châu Âu và Bắc Phi. Tiếng kêu Hou-wou ồm ồm.

Advertisements