Lời thầy dạy

by Zen Vegan

Trong một xã hội ưa trọng hình thức và vật chất, chính bạn là một bông sen mọc lên từ đầm lầy, bình thản nở và tàn mà không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ, những nghi kị và phán xét từ bất kì ai, ở bất kì đâu.

Advertisements