Vô danh

by Zen Vegan

 

“Liệt sĩ vô danh
Hoa sao lấp lánh”

Advertisements