Tĩnh

by Zen Vegan

 

Giận nhau trong bản môn

Nhắm mắt, nhìn mai sau

Trong ba trăm năm nữa

Em đâu, và Tôi đâu ?

Advertisements