Trò chuyện cùng Thầy Thích Nhất Hạnh ( The seventh talk from the Winter Retreat of 2010-11 of Thay)

by Zen Vegan

 
Bạn yêu mến, hãy cùng tôi nghe Thầy nói chuyện nhé !

 “When you are truly mindful of your breath, your body and your mind come together. If your in-breath and out-breath are deeper and slower, your mind also is peaceful. This is the practice of harmonizing your in-breath and out-breath, upgrading your practice of breathing.”

We have to upgrade our practice of sitting. Your body may have tension and pain, from rigidity in your body.

Breathing in I recognize the feeling of joy in me. Even if you have some negativity inside, you have mindfulness, you have concentration, you have insight. You have to bring them out and make use of them. Try to make use of them and remind others to do so. You have a chance to do this. So if someone asks what we are doing when we practice sitting meditation, we can say we are producing joy and happiness.”

Khi bạn thực sự có chánh niệm về hơi thở, cơ thể và tinh thần bạn trở nên hài hòa với nhau. Nếu như hơi thở ra và hơi thở vào của bạn sâu hơn và chậm rãi hơn, thì tâm trí của bạn cũng sẽ thanh thản, an bình. Đây là bài luyện tập giúp hòa hợp nhịp thở ra và nhịp thở vào, nâng cao sự thực hành hít thở trong chánh niệm của bạn.

Chúng ta phải cải tiến cả bài tập thiền ngồi nữa, bởi vì cơ thể bạn có thể bị căng thẳng và mệt mỏi, do sức chịu đựng có hạn của nó.

Hít vào, tôi nhìn ra sự an lạc trong tôi.
Thậm chí nếu bạn còn chút phiền muộn trong lòng, thì bạn vẫn còn chánh niệm, sự tập trung và khả năng quan sát tận sâu bên trong. Bạn phải mang chúng ra và sử dụng chúng. Cố gắng thực hành và nhắc nhở mọi người cũng làm như vậy. Bạn có cơ hội để làm điều này. Thế nên, nếu có ai hỏi rằng chúng ta đang làm gì khi chúng ta thực hành ngồi thiền, thì chúng ta nói rằng chúng ta đang cùng nhau tạo ra niềm vui và hạnh phúc.

Advertisements