21/12

by Zen Vegan

Tĩnh tâm đi.
Tôi có mục đích sống của tôi. Rất rõ ràng. Tôi cũng không phải là người thích thú với những giá trị vật chất để mà sở hữu. Niềm vui và hạnh phúc của tôi đặt ở nơi khác những thứ ấy.
Bởi thế, đừng lo nghĩ và muộn phiền, mà hãy an tâm dành thời gian để làm việc khác có ích hơn.

Yêu thương,

Advertisements