Cuối năm, Sinh nhật mẹ

by Zen Vegan

"Mẹ con"- Ảnh của bác Tường Linh mến tặng

 

Mẹ thương yêu của con, đã nhiều lần con thấy mình thật yếu ớt, nhỏ nhen và hèn kém khi đứng trước mẹ.
Con biết ơn mẹ biết chừng nào, nói ra làm sao cho đủ.

Không một ngày nào con quên trở về trong bố mẹ, trong chúng ta.
Con gắn liền cuộc sống của bố mẹ, vào cuộc sống của con. Như ngày con sinh ra, bố mẹ đã thêm cuộc đời của con, vào cuộc đời của bố mẹ.

Advertisements