An trú nơi Hiện Tại

by Zen Vegan

 

Thở vào, tôi xoa dịu
Bao căng thẳng trong tôi
Thở ra, tôi tươi cười
An trú nơi Hiện Tại
Giây phút này tinh khôi.
Breathing in, I calm my body.
Breathing out, I smile.
Dwelling in the present moment,
I know this is a wonderful moment.
~Thich Nhat Hanh
Advertisements