Trở nên chân thành

by Zen Vegan

 

Khi chúng ta không còn ôm ấp những suy nghĩ hướng về bản thân : lòng tự tôn, tự ái, lo tính thiệt hơn về quyền lợi… mà thay vào đó là sự quan tâm hướng tới mọi người xung quanh và không ngại nói những lời ái ngữ nhẹ nhàng, thì ta đang được sống một cuộc sống an bình, vô ưu nhờ lòng tin yêu chân thành, không chút vụ lợi.

Advertisements