Ánh mắt

by Zen Vegan

Có những hình ảnh… chạm vào nơi sâu nhất cõi lòng.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/01/3ba25e6c/

Advertisements