Hòa bình

by Zen Vegan

 

Nên biết rằng không có cuộc chiến nào kết thúc được tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới. Không thể chứa chấp thù hận để có được yêu thương chân thành, cũng như không thể xâm phạm quyền tự do của người khác và dùng chiến tranh để đổi lấy hòa bình trọn vẹn. Nếu ta còn mang tư tưởng bạo động, chỉ trích lẫn nhau và nuôi dưỡng những ý muốn trả thù thì ta còn phải tiếp tục sống một cuộc đời bất an.

Hiểu rằng không có trận chiến nào có thể chấm dứt hoàn toàn được chiến tranh, chúng ta sẽ thấy đường đi để đón và cứu lấy Hòa Bình.

Advertisements