Ngọn cỏ làm chứng – Hoàng Phủ Ngọc Tường

by Zen Vegan

Image

 

Anh hái cho em một bông hoa ở Lạng Sơn
Không có gì lạ đâu, chỉ là một ngọn cỏ không tên

Nhưng không đâu như nơi nầy anh đăm đăm nhìn mặt đất
Vì ở đấy tự nghìn năm cỏ hoa đã định hình Tổ Quốc

Nơi đây một người con trai lau nước mắt từ biệt cha
Nỗi riêng chung cỏ hoa làm chứng đến bây giờ
Từ cây số không,bắt đầu tất cả những gì ta có
Nên lịch sử mỗi đời người cũng bắt đầu ở đó

Mai ta theo dân về dựng nhà trên bãi Cà Mau
Nhìn lại bông hoa nầy mà suốt đời thương nhau.

                                     Lạng Sơn. Tháng 9 – 1973.

Advertisements